KLAUZULA INFORMACYJNA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Uprzejmie informuję, że Aleksandra Kościkiewicz, działająca pod firmą ALEKSANDRA KOŚCIKIEWICZ, ul. Młynowa nr 57, 05-831 Krakowiany, tel. kontaktowy: 660 449 477, adres e-mail: contact@alexandrak.co jest administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie podczas rejestracji na stronie internetowej oraz podczas  składania zamówień, a także uzyskanych w drodze zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, realizowanego na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną wykorzystane w celu podjęcia czynności niezbędnych do wykonania umowy, takich jak dostarczenie zamówienia, śledzenie statusu zamówień, stworzenie historii zamówień zarejestrowanych użytkowników, wypełnienie faktury oraz innych dokumentów wymaganych w związku z rejestracją prowadzonych transakcji handlowych. Z tego powodu podanie tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu zarejestrowania konta lub złożenia zamówienia. Bez podania wymaganych danych dokonanie tych czynności nie będzie możliwe.

Po zawarciu umowy możemy przetwarzać Twoje dane, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, zgłoszone przed zawarciem umowy.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody twoje dane osobowe będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Przetwarzanie to odbywa się przez automatyczne wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem adresu ip, plików cookies, Google Analytics oraz danych automatycznie przekazywanych przez twoją przeglądarkę internetową w celu jak najlepszego dostosowania prezentowanych i przesyłanych treści do twoich potrzeb oraz ułatwienia poruszania się na stronie internetowej (np. przez automatyczne uzupełnianie danych w polach formularzy na stronie internetowej).

Podane przez Ciebie dane mogą być wykorzystywane również do prowadzenia marketingu internetowego usług, w tym przekazywania informacji handlowych, jeżeli wyraziłeś na to zgodę podczas podawania danych osobowych.

Podane przez Ciebie dane osobowe po wykonaniu zamówienia mogą być dalej przechowywane przez czas niezbędny do rozpatrzenia i załatwienia zgłoszeń dotyczących zrealizowanego zamówienia, świadczenia usług związanych z prowadzeniem konta (w przypadku rejestracji na stronie) oraz dostarczania informacji marketingowej.   

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz w każdym czasie odwołać, wysyłając wiadomość mail na adres: contact@alexandrak.co

Jeżeli odwołasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do świadczenia danej usługi, dla której świadczenia konieczna jest Twoja zgoda, to tej usługi nie będziemy mogli zrealizować.

Możemy także przetwarzać Twoje dane z uwagi na nasz uzasadniony interes (np. obrona przed roszczeniami prawnymi), jak również wtedy, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na przykład wynikającego z przepisów podatkowych.

Odbiorcy danych

W celu realizacji twojego zamówienia, podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zajmującym się świadczeniem usług w zakresie doręczania przesyłek oraz firmom obsługującym systemy przetwarzania informacji przy pomocy których działamy (np. podmiotom utrzymującym naszą stronę internetową). Przekazane przez nas danych nastąpi wyłącznie w celu wykonania twojego zlecenia oraz przekazania informacji marketingowych - o ile wyraziłeś na to zgodę.

Możemy ujawnić Twoje dane właściwym organom władzy publicznej działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również naszym doradcom i zleceniobiorcom w celu obrony naszego  uzasadnionego interesu, np. w związku z roszczeniami prawnymi.

Prawa, które Ci przysługują

Możesz w każdej chwili:

  • wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych;

(cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem)

  • żądać usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych;
  • żądać wglądu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
  • żądać sprostowania przetwarzanych przez nas danych osobowych;

(jeżyli posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe)

  • żądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych;

(np. zaprzestania przetwarzania przez konkretnych danych lub podejmowania określonych czynności wobec nich)

  • żądać przeniesienia przez nas Twoich danych osobowych;

(jeżeli chcesz otrzymać od nas kopię danych osobowych, które są przez nas administrowane)

  • sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych;

(z uwagi na Twoją szczególną sytuację albo wobec stosowania marketingu bezpośredniego)

8) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych)

 

Dane do kontaktu

Skorzystać z powyższych praw możesz w szczególności przez wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej i przesłanie go na podany adres e-mail.  Zachęcamy również do kontaktu z nami w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości pod adresem e-mail: contact@alexandrak.co

×

AXK